!!! Этот сайт - архивный !!!

Новый сайт телеканала - ALEXUA.TV

Структура власності

12-03-2020

Структура власності

15-03-2019

Структура власності

27-02-2018

Структура власності

21-03-2017

Приглашение

11-09-2015

ТРК "Алекс" приглашает представителей политических партий, у которых есть намерение принять участие в местных выборах, подать предварительные заявки для размещения предвыборной агитации в эфире ТРК на протяжении избирательной кампании в органы местной власти в электронном виде на e-mail: oka@atv.zp.ua.

Также приглашаем к участию в предвыборных дебатах кандидатов на пост городского головы. Формат программы - дебаты или дискуссия в прямом эфире. Крайний срок, на протяжении которого необходимо заявить о своем желании участвовать в передаче - сутки до анонсируемого выхода программы. Предложения о дебатах публикуются на официальном сайте ТРК "Алекс".

 

Стоимость единицы эфирного времени указана на сайте телекомпании.


Розцінки на поширення матеріалів передвиборної агітації 2015

11-09-2015

Реорганізація ПрАт «ТРК «Алекс» в ТОВ «ТРК «Алекс»

23-10-2013

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Алекс»  повідомляє, що на телекомпанії проведено процедуру реорганізації (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Телерадіокомпанія «Алекс» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Алекс».

На сьогодні статус ПрАТ Телерадіокомпанія «Алекс» - припинено. Оскільки відповідно до ст. 33 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців»: «Юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та    обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або  за  рішенням державних органів, прийнятим у випадках, передбачених законом».

У зв’язку з цим правонаступником колишнього Приватного акціонерного Товариства «Телерадіокомпанія «Алекс» з 13.09.2013 року є Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Алекс» (код ЄДРПОУ без змін - 23286602).


ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента

13-06-2013

1. Загальні відомості  

     1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕ-РАДІОКОМПАНІЯ «АЛЕКС»

     1.2. Організаційно – правова форма емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

     1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23286602

     1.4. Місцезнаходження емітента: 69068, місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 48

     1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: телефон (061) 213-91-53, факс (061) 213-91-48

     1.6. Електронна поштова адреса емітента: trk@atv.zp.ua

     1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.alextv.zp.ua

     1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ Положення: рішення вищого органу емітента про припинення емітента 

 

2. Текст повідомлення

Одним акціонером, який володіє 100 % акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛЕКС» ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВРИСТВОМ «МОТОР СІЧ», відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні          товариства», прийнято рішення № 3 від 12 червня 2013 року про припинення діяльності ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛЕКС» (скорочене найменування    ТОВ «ТРК «АЛЕКС»), яке є правонаступником майна, усіх прав та обов’язків ПрАТ «ТРК «АЛЕКС». Причиною такого рішення є необхідність зменшення адміністративних витрат, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як акціонерне товариство та покращення оперативності управління товариством.  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛЕКС» (69068, місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 48, ідентифікаційний код 23286602) припиняє діяльність шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-ДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛЕКС» в результаті передання всього майна, прав та обов’язків відповідно до передавального акта правонаступнику – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛЕКС» (скорочене найменування – ТОВ «ТРК «АЛЕКС»). Єдиним учасником ТОВ «ТРК «АЛЕКС», що створюється внаслідок перетворення ПрАТ «ТРК «АЛЕКС», стає один акціонер який володіє 100 % акцій ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОТОР СІЧ». Статутний капітал ТОВ «ТРК «АЛЕКС», яке створюється внаслідок перетворення ПрАТ «ТРК «АЛЕКС», визначено у розмірі 3 000 000, 00 грн. (три мільйони гривень 00 коп.). Місцезнаходження ТОВ «ТРК «АЛЕКС»: 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 48.

У період з 14 червня 2013 року по 14 липня 2013 року проводиться обмін акцій ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» на письмові зобов’язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі ТОВ «ТРК «АЛЕКС», яка (частка) дорівнює сумарній номінальній вартості належних акціонеру акцій. Коефіцієнт конвертації: 1:1 - одна акція ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» обмінюється на одну частку у статутному капіталі ТОВ «ТРК «АЛЕКС». Номінальна вартість однієї простої іменної акції ПрАТ «ТРК «АЛЕКС», згідно статуту, становить 100 (сто) гривень та відповідає вартості однієї частки у статутному капіталі ТОВ «ТРК «АЛЕКС», що буде створене в процесі перетворення – 100 (сто) гривень. З дня державної реєстрацiї ТОВ «ТРК «АЛЕКС» відбувається обмін письмових зобов'язань на частки у статутному капiталi ТОВ «ТРК «АЛЕКС», створеного шляхом перетворення, у вiдповiдностi з отриманими письмовими зобов'язаннями про видачу вiдповiдної частки товариства, що створюється внаслiдок перетворення i видається Свiдоцтво про право власностi на частку у статутному капіталі ТОВ «ТРК «АЛЕКС». Обмiн письмових зобов'язань на частки у статутному капiталi ТОВ «ТРК «АЛЕКС» проводиться за адресою: 69068, місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 48. Термiн отримання документiв щодо пiдтвердження права власностi на частку у статутному капiталi ТОВ «ТРК «АЛЕКС», в обмiн на письмовi зобов'язання, не обмежується.  

Строк для заявлення кредиторами ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» вимог – 2 (два) місяці з дня публікації повідомлення про припинення товариства шляхом перетворення. Порядок заявлення кредиторами вимог: шляхом направлення відповідної письмової вимоги за місцезнаходженням комісії з припинення ПрАТ «ТРК «АЛЕКС»: 69068, місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 48.

 

3. Підпис

     Голова комісії з припинення ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» Півненко Анатолій Васильович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно з законодавством. 12.03.2013р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента

13-06-2013

1. Загальні відомості  

     1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕ-РАДІОКОМПАНІЯ «АЛЕКС»

     1.2. Організаційно – правова форма емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

     1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23286602

     1.4. Місцезнаходження емітента: 69068, місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 48

     1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: телефон (061) 213-91-53, факс (061) 213-91-48

     1.6. Електронна поштова адреса емітента: trk@atv.zp.ua

     1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.alextv.zp.ua

     1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ Положення: рішення вищого органу емітента про припинення емітента 

 

2. Текст повідомлення

Одним акціонером, який володіє 100 % акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛЕКС» ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВРИСТВОМ «МОТОР СІЧ», відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні          товариства», прийнято рішення № 3 від 12 червня 2013 року про припинення діяльності ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛЕКС» (скорочене найменування    ТОВ «ТРК «АЛЕКС»), яке є правонаступником майна, усіх прав та обов’язків ПрАТ «ТРК «АЛЕКС». Причиною такого рішення є необхідність зменшення адміністративних витрат, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як акціонерне товариство та покращення оперативності управління товариством.  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛЕКС» (69068, місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 48, ідентифікаційний код 23286602) припиняє діяльність шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-ДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛЕКС» в результаті передання всього майна, прав та обов’язків відповідно до передавального акта правонаступнику – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛЕКС» (скорочене найменування – ТОВ «ТРК «АЛЕКС»). Єдиним учасником ТОВ «ТРК «АЛЕКС», що створюється внаслідок перетворення ПрАТ «ТРК «АЛЕКС», стає один акціонер який володіє 100 % акцій ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОТОР СІЧ». Статутний капітал ТОВ «ТРК «АЛЕКС», яке створюється внаслідок перетворення ПрАТ «ТРК «АЛЕКС», визначено у розмірі 3 000 000, 00 грн. (три мільйони гривень 00 коп.). Місцезнаходження ТОВ «ТРК «АЛЕКС»: 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 48.

У період з 14 червня 2013 року по 14 липня 2013 року проводиться обмін акцій ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» на письмові зобов’язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі ТОВ «ТРК «АЛЕКС», яка (частка) дорівнює сумарній номінальній вартості належних акціонеру акцій. Коефіцієнт конвертації: 1:1 - одна акція ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» обмінюється на одну частку у статутному капіталі ТОВ «ТРК «АЛЕКС». Номінальна вартість однієї простої іменної акції ПрАТ «ТРК «АЛЕКС», згідно статуту, становить 100 (сто) гривень та відповідає вартості однієї частки у статутному капіталі ТОВ «ТРК «АЛЕКС», що буде створене в процесі перетворення – 100 (сто) гривень. З дня державної реєстрацiї ТОВ «ТРК «АЛЕКС» відбувається обмін письмових зобов'язань на частки у статутному капiталi ТОВ «ТРК «АЛЕКС», створеного шляхом перетворення, у вiдповiдностi з отриманими письмовими зобов'язаннями про видачу вiдповiдної частки товариства, що створюється внаслiдок перетворення i видається Свiдоцтво про право власностi на частку у статутному капіталі ТОВ «ТРК «АЛЕКС». Обмiн письмових зобов'язань на частки у статутному капiталi ТОВ «ТРК «АЛЕКС» проводиться за адресою: 69068, місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 48. Термiн отримання документiв щодо пiдтвердження права власностi на частку у статутному капiталi ТОВ «ТРК «АЛЕКС», в обмiн на письмовi зобов'язання, не обмежується.  

Строк для заявлення кредиторами ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» вимог – 2 (два) місяці з дня публікації повідомлення про припинення товариства шляхом перетворення. Порядок заявлення кредиторами вимог: шляхом направлення відповідної письмової вимоги за місцезнаходженням комісії з припинення ПрАТ «ТРК «АЛЕКС»: 69068, місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 48.

 

3. Підпис

     Голова комісії з припинення ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» Півненко Анатолій Васильович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно з законодавством. 12.03.2013р.

Річна інформація емітента цінних паперів ПрАТ "Телерадіокомпанія "Алекс" за 2012 рік.

24-04-2013

Дивіться в цифровому ефірі телеканал ALEX.UA !

Шановні жителі Мелітополя, Бердянська, Токмака, Приморська та інших міст і сіл Запорізької області! У 2018 році в ефірі нашого регіону почав працювати новий телевізійний канал ALEX.UA. На цьому каналі ви можете слідкувати за новинами міста Запоріжжя та Запорізької області а також дивитись передачі пізнавального і розважального жанрів.

Мовлення телеканалу ALEX.UA здійснюється в цифровому форматі DVB-T2 в дециметровому діапазоні з ретрансляторів, розташованих в населених пунктах Запоріжжя, Мелітополь, Більмак, Оріхів, Бердянськ.

Для налаштування прийому телеканала ALEX.UA на Вашому телевізійному приймачі потрібна якісна дециметрова антена, антенний кабель, антенний підсилювач у разі значної відстані від найближчого ретранслятора та цифровий ефірний ресивер (приставка) формату DVB-T2. Антену треба обов’язково зорієнтувати у напрямку найближчого ретранслятора (для жителів Приморського району рекомендується напрямок на Більмак) та встановити на висоті на кілька метрів вище, ніж високі перешкоди в цьому напрямку задля досягнення стійкого надійного прийому. Після здійснення автоматичного налаштування цифрового ресивера телевізійний канал ALEX.UA з’явиться у списку знайдених цифрових телеканалів.

Приємного перегляду!

ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Июль 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31