Структура власності

27-02-2018

Структура власності

21-03-2017

Приглашение

11-09-2015

ТРК "Алекс" приглашает представителей политических партий, у которых есть намерение принять участие в местных выборах, подать предварительные заявки для размещения предвыборной агитации в эфире ТРК на протяжении избирательной кампании в органы местной власти в электронном виде на e-mail: oka@atv.zp.ua.

Также приглашаем к участию в предвыборных дебатах кандидатов на пост городского головы. Формат программы - дебаты или дискуссия в прямом эфире. Крайний срок, на протяжении которого необходимо заявить о своем желании участвовать в передаче - сутки до анонсируемого выхода программы. Предложения о дебатах публикуются на официальном сайте ТРК "Алекс".

 

Стоимость единицы эфирного времени указана на сайте телекомпании.


Розцінки на поширення матеріалів передвиборної агітації 2015

11-09-2015

Реорганізація ПрАт «ТРК «Алекс» в ТОВ «ТРК «Алекс»

23-10-2013

Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Алекс»  повідомляє, що на телекомпанії проведено процедуру реорганізації (перетворення) Приватного акціонерного товариства «Телерадіокомпанія «Алекс» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Алекс».

На сьогодні статус ПрАТ Телерадіокомпанія «Алекс» - припинено. Оскільки відповідно до ст. 33 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних та фізичних осіб підприємців»: «Юридична особа припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та    обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам у результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або  за  рішенням державних органів, прийнятим у випадках, передбачених законом».

У зв’язку з цим правонаступником колишнього Приватного акціонерного Товариства «Телерадіокомпанія «Алекс» з 13.09.2013 року є Товариство з обмеженою відповідальністю «Телерадіокомпанія «Алекс» (код ЄДРПОУ без змін - 23286602).


ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента

13-06-2013

1. Загальні відомості  

     1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕ-РАДІОКОМПАНІЯ «АЛЕКС»

     1.2. Організаційно – правова форма емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

     1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23286602

     1.4. Місцезнаходження емітента: 69068, місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 48

     1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: телефон (061) 213-91-53, факс (061) 213-91-48

     1.6. Електронна поштова адреса емітента: trk@atv.zp.ua

     1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.alextv.zp.ua

     1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ Положення: рішення вищого органу емітента про припинення емітента 

 

2. Текст повідомлення

Одним акціонером, який володіє 100 % акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛЕКС» ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВРИСТВОМ «МОТОР СІЧ», відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні          товариства», прийнято рішення № 3 від 12 червня 2013 року про припинення діяльності ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛЕКС» (скорочене найменування    ТОВ «ТРК «АЛЕКС»), яке є правонаступником майна, усіх прав та обов’язків ПрАТ «ТРК «АЛЕКС». Причиною такого рішення є необхідність зменшення адміністративних витрат, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як акціонерне товариство та покращення оперативності управління товариством.  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛЕКС» (69068, місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 48, ідентифікаційний код 23286602) припиняє діяльність шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-ДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛЕКС» в результаті передання всього майна, прав та обов’язків відповідно до передавального акта правонаступнику – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛЕКС» (скорочене найменування – ТОВ «ТРК «АЛЕКС»). Єдиним учасником ТОВ «ТРК «АЛЕКС», що створюється внаслідок перетворення ПрАТ «ТРК «АЛЕКС», стає один акціонер який володіє 100 % акцій ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОТОР СІЧ». Статутний капітал ТОВ «ТРК «АЛЕКС», яке створюється внаслідок перетворення ПрАТ «ТРК «АЛЕКС», визначено у розмірі 3 000 000, 00 грн. (три мільйони гривень 00 коп.). Місцезнаходження ТОВ «ТРК «АЛЕКС»: 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 48.

У період з 14 червня 2013 року по 14 липня 2013 року проводиться обмін акцій ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» на письмові зобов’язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі ТОВ «ТРК «АЛЕКС», яка (частка) дорівнює сумарній номінальній вартості належних акціонеру акцій. Коефіцієнт конвертації: 1:1 - одна акція ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» обмінюється на одну частку у статутному капіталі ТОВ «ТРК «АЛЕКС». Номінальна вартість однієї простої іменної акції ПрАТ «ТРК «АЛЕКС», згідно статуту, становить 100 (сто) гривень та відповідає вартості однієї частки у статутному капіталі ТОВ «ТРК «АЛЕКС», що буде створене в процесі перетворення – 100 (сто) гривень. З дня державної реєстрацiї ТОВ «ТРК «АЛЕКС» відбувається обмін письмових зобов'язань на частки у статутному капiталi ТОВ «ТРК «АЛЕКС», створеного шляхом перетворення, у вiдповiдностi з отриманими письмовими зобов'язаннями про видачу вiдповiдної частки товариства, що створюється внаслiдок перетворення i видається Свiдоцтво про право власностi на частку у статутному капіталі ТОВ «ТРК «АЛЕКС». Обмiн письмових зобов'язань на частки у статутному капiталi ТОВ «ТРК «АЛЕКС» проводиться за адресою: 69068, місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 48. Термiн отримання документiв щодо пiдтвердження права власностi на частку у статутному капiталi ТОВ «ТРК «АЛЕКС», в обмiн на письмовi зобов'язання, не обмежується.  

Строк для заявлення кредиторами ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» вимог – 2 (два) місяці з дня публікації повідомлення про припинення товариства шляхом перетворення. Порядок заявлення кредиторами вимог: шляхом направлення відповідної письмової вимоги за місцезнаходженням комісії з припинення ПрАТ «ТРК «АЛЕКС»: 69068, місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 48.

 

3. Підпис

     Голова комісії з припинення ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» Півненко Анатолій Васильович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно з законодавством. 12.03.2013р.

ПОВІДОМЛЕННЯ про виникнення особливої інформації про емітента

13-06-2013

1. Загальні відомості  

     1.1. Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕ-РАДІОКОМПАНІЯ «АЛЕКС»

     1.2. Організаційно – правова форма емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО

     1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 23286602

     1.4. Місцезнаходження емітента: 69068, місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 48

     1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента: телефон (061) 213-91-53, факс (061) 213-91-48

     1.6. Електронна поштова адреса емітента: trk@atv.zp.ua

     1.7. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації: www.alextv.zp.ua

     1.8. Вид особливої інформації відповідно до вимог глави 2 розділу ІІ Положення: рішення вищого органу емітента про припинення емітента 

 

2. Текст повідомлення

Одним акціонером, який володіє 100 % акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛЕКС» ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВРИСТВОМ «МОТОР СІЧ», відповідно до ст. 49 Закону України «Про акціонерні          товариства», прийнято рішення № 3 від 12 червня 2013 року про припинення діяльності ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» шляхом його перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛЕКС» (скорочене найменування    ТОВ «ТРК «АЛЕКС»), яке є правонаступником майна, усіх прав та обов’язків ПрАТ «ТРК «АЛЕКС». Причиною такого рішення є необхідність зменшення адміністративних витрат, пов’язаних з обслуговуванням такої організаційно-правової форми, як акціонерне товариство та покращення оперативності управління товариством.  

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛЕКС» (69068, місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 48, ідентифікаційний код 23286602) припиняє діяльність шляхом перетворення у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІ-ДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛЕКС» в результаті передання всього майна, прав та обов’язків відповідно до передавального акта правонаступнику – ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «АЛЕКС» (скорочене найменування – ТОВ «ТРК «АЛЕКС»). Єдиним учасником ТОВ «ТРК «АЛЕКС», що створюється внаслідок перетворення ПрАТ «ТРК «АЛЕКС», стає один акціонер який володіє 100 % акцій ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» - ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МОТОР СІЧ». Статутний капітал ТОВ «ТРК «АЛЕКС», яке створюється внаслідок перетворення ПрАТ «ТРК «АЛЕКС», визначено у розмірі 3 000 000, 00 грн. (три мільйони гривень 00 коп.). Місцезнаходження ТОВ «ТРК «АЛЕКС»: 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудівників, 48.

У період з 14 червня 2013 року по 14 липня 2013 року проводиться обмін акцій ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» на письмові зобов’язання про видачу відповідної частки у статутному капіталі ТОВ «ТРК «АЛЕКС», яка (частка) дорівнює сумарній номінальній вартості належних акціонеру акцій. Коефіцієнт конвертації: 1:1 - одна акція ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» обмінюється на одну частку у статутному капіталі ТОВ «ТРК «АЛЕКС». Номінальна вартість однієї простої іменної акції ПрАТ «ТРК «АЛЕКС», згідно статуту, становить 100 (сто) гривень та відповідає вартості однієї частки у статутному капіталі ТОВ «ТРК «АЛЕКС», що буде створене в процесі перетворення – 100 (сто) гривень. З дня державної реєстрацiї ТОВ «ТРК «АЛЕКС» відбувається обмін письмових зобов'язань на частки у статутному капiталi ТОВ «ТРК «АЛЕКС», створеного шляхом перетворення, у вiдповiдностi з отриманими письмовими зобов'язаннями про видачу вiдповiдної частки товариства, що створюється внаслiдок перетворення i видається Свiдоцтво про право власностi на частку у статутному капіталі ТОВ «ТРК «АЛЕКС». Обмiн письмових зобов'язань на частки у статутному капiталi ТОВ «ТРК «АЛЕКС» проводиться за адресою: 69068, місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 48. Термiн отримання документiв щодо пiдтвердження права власностi на частку у статутному капiталi ТОВ «ТРК «АЛЕКС», в обмiн на письмовi зобов'язання, не обмежується.  

Строк для заявлення кредиторами ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» вимог – 2 (два) місяці з дня публікації повідомлення про припинення товариства шляхом перетворення. Порядок заявлення кредиторами вимог: шляхом направлення відповідної письмової вимоги за місцезнаходженням комісії з припинення ПрАТ «ТРК «АЛЕКС»: 69068, місто Запоріжжя, проспект Моторобудівників, 48.

 

3. Підпис

     Голова комісії з припинення ПрАТ «ТРК «АЛЕКС» Півненко Анатолій Васильович підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що він несе відповідальність згідно з законодавством. 12.03.2013р.

Річна інформація емітента цінних паперів ПрАТ "Телерадіокомпанія "Алекс" за 2012 рік.

24-04-2013

Інформація про зміни у складі акціонерів ПрАТ "ТРК "Алекс"

31-01-2013

«Приватне акцiонерне товариство "Телерадiокомпанiя "АЛЕКС " повідомляє, що йому стала відома від власників акцій інформація про зміну власників акцій, яким належить 10 і більше відсотків голосуючих акцій, а саме:
Власник акцій – юридична особа - Приватне акцiонерне товариство "Тера-Гарант" (код ЄДРПОУ 30447506, місцезнаходження: 69084, м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27), що володіла пакетом акцій в розмірі 14700 акції (49% голосуючих акцій) зменшила свій пакет акцій, в результаті чого, пакет акцій складає 0 штук (0% голосуючих акцій).
Власник акцій – юридична особа - ДП "Мотор-Iнтеркомс ТОВ "Континенталь Транс" (код ЄДРПОУ 32372401, місцезнаходження: 69084, м. Запоріжжя, вул. Волзька, буд. 27), що володіла пакетом акцій в розмірі 6300 акції (21% голосуючих акцій) зменшила свій пакет акцій, в результаті чого, пакет акцій складає 0 штук (0% голосуючих акцій).
Власник акцій – юридична особа - Публічне акцiонерне товариство "МОТОР СIЧ" (код ЄДРПОУ 14307794, місцезнаходження: 69068, м. Запоріжжя, пр. Моторобудiвникiв, 15), що володіла пакетом акцій в розмірі 9000 штук (30% голосуючих акцій) внаслідок придбання акцій володіє пакетом акцій 30000 акції, що складає (100% голосуючих акцій.)»


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 30-01-2013

30-01-2013

На підставі Рішення №1 єдиного акціонера, що одноосібно володіє 100% акцій Приватного акціонерного товариства «Телерадіокомпанія «Алекс» та здійснює повноваження позачергових загальних зборів акціонерів відповідно до вимог статті 49 Закону України «Про акціонерні товариства» від 30.01.2013 р.:

1. Звільнено з посади члена наглядової ради ПрАТ «ТРК«Алекс» Ратка Сергія Георгійовича, перебував на посаді з 21.04.2010 р., непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.

2. Призначено на посаду члена наглядової ради ПрАТ «ТРК «Алекс» строком на три роки Молчанова Михайла Миколайовича, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі емітента не володіє. До призначення обіймав посади: АТ «Мотор Січ» - заступник начальника цеху №25, головний інженер ТП, директор ТПУ, член наглядової ради. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.

3. Звільнено з посади члена наглядової ради ПрАТ «ТРК «Алекс» Товстоног Тетяну Михайлівну, перебувала на посаді з 21.04.2010 р., непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.

4. Призначено на посаду члена наглядової ради ПрАТ «ТРК «Алекс» строком на три роки Гарбузова Геннадія Івановича,  непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі емітента не володіє. До призначення обіймав посади: АТ «Мотор Січ» - інженер ВНОВПУ, начальник ВСРГ, начальник  ВНОПСР, начальник УПК, заступник начальника ВСЦБ, начальник бюро цінних паперів ВЦБ. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.

5. Звільнено з посади члена ревізійної комісії ПрАТ «ТРК «Алекс» Погребняка Михайла Юрійовича, перебував на посаді з 21.04.2010 р., непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.

6. Призначено на посаду члена ревізійної комісії ПрАТ «ТРК «Алекс» строком на три роки Кулика Володимира Андрійовича, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі емітента не володіє. До призначення обіймав посади: АТ «Мотор Січ» - начальник бюро постановки завдань з внутрішньо цехового планування, начальник бюро проектування та впровадження задач АСУП ВНОВПУ; начальник бюро аудиту та методології, заступник головного бухгалтера головної бухгалтерії. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.

7. Звільнено з посади члена ревізійної комісії ПрАТ «ТРК «Алекс» Артемченка Валерія Степановича, перебував на посаді з 21.04.2010 р., непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.

8. Призначено на посаду члена ревізійної комісії ПрАТ «ТРК «Алекс» строком на три роки Соху Тамару Павлівну, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі емітента не володіє. До призначення обіймала посади: АТ «Мотор Січ» - начальник бюро ВЦ, заступник начальника ФЗВ, заступник начальника фінансового відділу ФЕУ, начальник управління внутрішнього контролінгу.

На засіданні наглядової ради ПрАТ «ТРК «Алекс» (протокол №1 від 30.01.2013 року) прийнято рішення про призначення головою наглядової ради ПрАТ «ТРК «Алекс» на термін повноваження наглядової ради (три роки) Малиша Анатолія Миколайовича, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі емітента не володіє. До призначення обіймав посади: АТ «Мотор Січ» - старший майстер дільниці цеху №49, заступник начальника цеху № 44 з виробництва нових виробів; директор Лебединського моторобудівного заводу; міський голова м. Лебедин; голова правління ВАТ «НПАО ВНИИ Компрессормаш»; АТ «Мотор Січ» -  директор зі зв’язків із громадськістю, член наглядової ради. Особа не дала згоду на оприлюднення паспортних даних.

На засіданні ревізійної комісії ПрАТ «ТРК «Алекс» (протокол №1 від 30.01.2013 року) прийнято рішення про призначення головою ревізійної комісії ПрАТ «ТРК «Алекс» на термін повноваження ревізійної комісії (три роки) Луніна Віктора Олексійовича, непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має, часткою в статутному капіталі емітента не володіє. До призначення обіймав посади: АТ «Мотор Січ» - начальник бюро ПЕВ, заступник головного бухгалтера з виробництва, заступник генерального директора – фінансовий директор, член Ради директорів.

 

 


Дивіться в цифровому ефірі телеканал ALEX.UA !

Шановні жителі Мелітополя, Бердянська, Токмака, Приморська та інших міст і сіл Запорізької області! У 2018 році в ефірі нашого регіону почав працювати новий телевізійний канал ALEX.UA. На цьому каналі ви можете слідкувати за новинами міста Запоріжжя та Запорізької області а також дивитись передачі пізнавального і розважального жанрів.

Мовлення телеканалу ALEX.UA здійснюється в цифровому форматі DVB-T2 в дециметровому діапазоні з ретрансляторів, розташованих в населених пунктах Запоріжжя, Мелітополь, Більмак, Оріхів, Бердянськ.

Для налаштування прийому телеканала ALEX.UA на Вашому телевізійному приймачі потрібна якісна дециметрова антена, антенний кабель, антенний підсилювач у разі значної відстані від найближчого ретранслятора та цифровий ефірний ресивер (приставка) формату DVB-T2. Антену треба обов’язково зорієнтувати у напрямку найближчого ретранслятора (для жителів Приморського району рекомендується напрямок на Більмак) та встановити на висоті на кілька метрів вище, ніж високі перешкоди в цьому напрямку задля досягнення стійкого надійного прийому. Після здійснення автоматичного налаштування цифрового ресивера телевізійний канал ALEX.UA з’явиться у списку знайдених цифрових телеканалів.

Приємного перегляду!

ВАЖНО
ТРК «АЛЕКС» расширяет границы своего вещания: смотрите нас на divan.tv и megogo.net.
Теперь АЛЕКС можно принимать на телевизорах с функцией Smart TV и на любых мобильных устройствах, подключившись к популярным онлайн-сервисам. Просыпайтесь с «АЛЕКСом», узнавайте актуальные новости, следите за гандбольными баталиями. Мы работаем для Вас!!!
ВАЖНО
СОЦИАЛЬНЫЙ СПЕЦПРОЕКТ
НОВЫЕ ТЕЛЕПЕРЕДАЧИ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
ПРОЕКТЫ
Публикации по дате
«    Январь 2019    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31